Psychosociaal onderzoek

5 projecten ter waarde van € 570.601 in 2016

Kom op tegen Kanker streeft ernaar de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt te helpen verbeteren.
Daarom promoot Kom op tegen Kanker innoverend psychosociaal onderzoek. Dat onderzoek ligt aan de basis van de verbetering van de zorg aan (ex-)kankerpatiënten en/of hun directe omgeving.

Kom op tegen Kanker werkt op die manier mee aan de kennisopbouw met betrekking tot de psychosociale gevolgen van kanker enerzijds en tracht anderzijds op een wetenschappelijk verantwoorde manier de weg vrij te maken naar zorgverbetering en/ -vernieuwing.

Vraag financiële steun aan Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan biomedisch en psychosociaal onderzoek. Voor biomedisch onderzoek vindt een keer per jaar een projectoproep plaats. Onderzoekers kunnen een onderzoeksproject indienen dat beantwoordt aan een voorafbepaald innovatief thema. Daarnaast is er - ook al een keer per jaar - een beursoproep. Bij psychosociaal en sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen projecten het hele jaar door ingediend worden. Ook hier is er soms een projectoproep.

Kom op tegen Kanker steunt onderzoeksinitiatieven die de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt op psychosociaal, paramedisch of sociaal vlak verbeteren. 

  • Hebt u een dergelijk initiatief in de steigers staan of bent u er een gestart, klik hieronder op de pijl om financiering aan te vragen.

Help mee

Doe een gift!